Mesafeli Satış Sözleşmesi

8 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

1. Genel Tanımlar
Site: Rapid Elo Boost markasının hizmet verdiği www.RapidEloBoost.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Satış Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı.
Satıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, Alıcı tarafından talep edilen hizmetleri yerine getiren Kullanıcı.
Hizmet: Oyuncular tarafından sunulan ve sitede bulunan bütün Hizmetler.

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
2.1. Satış Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
2.2. Satış Sözleşmesi'nin kapsamı, Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Rapid Elo Boost tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
2.3. Satış Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Rapid Elo Boost tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

3. Alıcı Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Alıcı, satın almak amacıyla ödeme yaptığı hizmeti yada hizmetleri yalnızca sitenin sunmuş olduğu iptal koşulları halinde iptal edebilir ya da hizmetten vazgeçebilir.
3.2. Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmetler'in bedellerini, Güvenli Alışveriş Hizmet'ini (MADDE 5) kullanarak, Rapid Elo Boost tarafından yönetilen Güvenli Hesap'a, Alıcı ve Oyuncu arasındaki taahüt edilen hizmet, Hizmet'in Oyuncu tarafından tamamlanmasına kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.
3.3. Alıcı, hizmeti satın alması halinde 24 saat içerisinde atama yapılacağını ve bu süreçte beklemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alımının herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Oyuncu'nun Hizmet'i yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Rapid Elo Boost'un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Rapi Elo Boost'tan, satın almaya çalıştığı Hizmet'in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. Alıcı, hizmet alımı sonrasında, oyun firması tarafından herhangi bir geçici veya kalıcı yasaklama, kısıtlanma, cezalandırılma gibi sorunlardan dolayı Site'nin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6. Alıcı, taahhüt edilen Hizmet'in tamamlanması halinde Hizmet için ödenen ücretin Site kesintisi yapıldıktan sonra sistem tarafından Oyuncu'ya aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. İptal ve İade Koşulları
4.1 Hizmetler: Sipariş onaylandıktan ve hizmet için oyuncu ataması yapıldıktan sonra alınan hizmetler için geri ödeme/para iadesi yapılmaz. Oyuncu'nun Hizmet'i tamamlamasına engel bir durum oluşması halinde Hizmet'in tamamlanan bölümü düşülerek kalan kısmı Alıcı'ya iade edilecektir. Hizmetlerimizi alırken veya hizmet esnasında sorun yaşıyorsanız, yardım almak için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

5. Güvenli Alışveriş Sistemi
5.1. Alıcı ve Oyuncu, sanal bir hizmet platformu olarak yönetilen Site'de sağlanan Hizmet'lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, Hizmet'in fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.
5.2. Rapid Elo Boost yönetimi, hizmet alımı sürecinde, Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Oyuncu'ya, Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi, Oyuncu'yu, hizmetin yapılması karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı'yı da bedelin ödenmesine karşılık, hizmeti teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.
5.3. Güvenli Alışveriş Sistemi'nde, Alıcı ve Oyuncu ticaretin tarafları olarak; Rapid Elo Boost ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Rapid Elo Boost, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Oyuncu'dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Rapid Elo Boost tarafından yönetilmektedir. Alım satım sürecine taraf olmayan Rapid Elo Boost, Alıcı ve Oyuncu'nun talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, hizmet bedellerinin Güvenli Hesap'a girişlerini ve Güvenli Hesap'tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap'a yatırılan ve Güvenli Hesap'ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Rapid Elo Boost'a ait değildir.
5.4. Alıcı'lar, Oyuncu'lar ile mutabık kaldıkları Hizmet bedellerini, Rapid Elo Boost yönetimindeki Güvenli Hesap'a yatırmakta, Güvenli Hesap'ın girişlerini Alıcı'ların yatırdıkları Hizmet bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap'tan çıkışlar ise, Alıcı'ların talimatları doğrultusunda, Hizmet bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; hizmetin, Alıcı ile Oyuncu arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı'lara iade edilen Hizmet bedelleri ve Alıcı'ların talimatlarına istinaden yapılan Satıcı'lara ödeme aşamasında, Banka komisyonları ile Rapid Elo Boost Hizmet komisyonu olarak, Rapid Elo Boost hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.
5.5. Kullanıcı'lar, Güvenli Alışveriş Sistemi'nden ve Hizmet'lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler'in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Rapid Elo Boost’a ait değildir.
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bize Ulaşın
Bu Satış Sözleşmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize iletişim sayfasından ulaşın.